Зад кулисите на детската градина: интервю с педагога Снежана Казакова от ЧДГ „Чебурашка“

31.01.2023 15:26:37

Зад кулисите на детската градина: интервю с педагога Снежана Казакова от ЧДГ „Чебурашка“

Здравей, Снежи. Благодаря ти, че се съгласи да участваш в поредицата от интервюта със специалисти, които работят с деца. Представи себе си и работата си с няколко изречения.

Здравейте. Казвам се Снежана Казакова. По образование съм детски учител и детски психолог. Директор съм на ЧДГ „Чебурашка“ в град Варна,  която развива своята дейност вече 13-та година. С помощта на моите колеги съм разработила авторска програма за ранно детско развитие, с цел преодоляване на трудното и късно проговаряне при децата. Мисията на нашата ДГ е чрез много забавления и игри да създаваме знания и умения. На това е подчинена и моята работа като детски учител - много игри, много забавления, водят до трайни знания и умения.

Може ли да разкажеш какво представлява работата на един детски учител и педагог? "Много игри и много забавления, които водят до трайни знания и умения" - това е същината, но как става подготовката за това?

Чрез преживяването, чрез радостта от играта,чрез участие в дейности, в които децата са главните действащи лица, а учителят само насочва мисълта. Съществува държавен образователен стандарт, който предвижда базови знания и умения, които децата на всяка една възраст е добре да усвоят. Изхождайки от тези стандарти, на които е подчинена образователната система, се разработват "уроците" за децата. Уроците в детската градина се наричат ситуации. Учителите подготвят ситуации по БЕЛ, математика, околен свят, музика, физическо възпитание и други. 


В ДГ се изучават различни теми. И ето, тази седмица ние изучаваме темата за видовете превозни средства. Подготвят се ролеви игри. Децата изработват самолети, кораби, коли от кашони, в които могат да влязат. Научават стихотворения и римушки по темата, броят и сравняват по вид, големина и количества превозни средства (играчки).

И най-веселата част е когато децата участват в ролеви игри - управляват самолет или кораб. Движат се в игрови автобус, обличат подходящи костюми, измислят дестинации за пътешествия. За всяка една тема се подбират песни, които децата танцуват и пеят. А музиката е най-любима на децата! За всяка възрастова група се поставят различни задачи, които да надграждат вече наученото. 


Работата на учителя е свързана с много, много предварителна подготовка. Всичко се подготвя предварително и когато се представи на децата, за тях остава играта. Винаги се търси преживяването и личното изпробване, опитване, защото личният опит е този, който ни учи най-добре.

Еха! Чак ми се прииска да се върна в детската градина. :)
А подготовката за тези "уроци" колко често се извършва? Ежеседмично, ежемесечно или на други интервали? И има ли разлики в подготовката спрямо различните възрасти. Например за най-малките да се правят програми по-често, защото те тепърва развиват нови и нови умения?

Дааа, всеки който вижда тази веселата страна иска да се върне на градина! :)


Подготовката във всяко едно учебно заведение предполагам е различна. По принцип всеки учител има свободата сам да определя начина, по който ще осъществи образователните задачи.
При нас организираме едно голямо годишно обучение всеки септември за предстояща учебна година, в което поставяме големите цели. След това всяка седмица, учителите разполагат с един ден за подготвяне на идеи и материали за предстоящата седмица, а всеки следобед (когато децата заспят) се подготвят детайлите. Тоест, подготовката е ежедневен процес, наравно с образователния.

И да, всяка възрастова група има свои особености. Разбира се колкото са по-големи децата, толкова повече задачи следва да изпълнят. Децата в предучилищните групи, отново чрез игри, научават буквите, започват постепенно да четат. При тях усилено се развива и фината моторика, свързана с писането.

В работата на един педагог намира ли място и подкрепата от други специалисти? Предполагам логопед или детски психолог, каквато ти също си, но има ли и други? Защо е добре в детските заведения да работят и такива специалисти и как те допринасят за образователния процес?

Смятам, че е задължително. И логопед и психолог са абсолютно задължителни за комплексното детско обгрижване в градината. И успехът от тяхната обща работа е налице, именно когато работят в екип, в детското заведение. Децата в днешно време често проговарят по-късно, което се обуславя от различни причини. А всъщност речта е тази, която ни отличава от другите живи същества. И речта е тази, чрез която едно дете се развива. Съответно липсата на реч води до застой в развитието на децата. Затова е от изключителна важност с децата, освен учителите (които са безспорните водещи за образованието им), процесът на обучение да е подкрепен от детски психолог и логопед.

Всяко дете е със собствен темп на развитие, но трябва да се следи да е налице съответното развитие. Психологът и логопедът би трябвало да подпомагат ежедневно работата на детските учители.

Тези специалисти участват ли в разработването на ситуациите? Или по-скоро работят индивидуално с определени деца?

Отново смятам, че всяко учебно заведение само разработва своя план на работа. Не навсякъде в общинските детски заведения имат тези специалисти на щат. Което е голям пропуск. 

Моето виждане е, че тези специалисти трябва да са част от ежедневието на децата. 

При нас психологът взема участие в работата на всички групи - наблюдава, провежда ситуации и при необходимост осъществява индивидуални срещи с децата и с родителите.

В нашата детска градина имаме един логопед, който работи само в яслата и един за групите на детска градина. Този в яслата е постоянно с децата, участва в общите дейности на групата, подпомага развитието на речта на децата, защото в тази възраст те са много податливи към прогрес. Ако се хванат навреме леките изоставения в речта, има възможност бързо и лесно да се преодолеят. Това е много чувствителен момент в развитието на децата и родителите често изпускат признаците на проблем в проговарянето, имено защото децата са още малки, говорят още бебешки, родителите нямат информация или база за сравнение и не забелязват изоставането. Тук на помощ идва логопедът в групата. :)

Вторият логопед прави веднъж седмично групови занятия с всички групи поотделно и работи индивидуално с децата с речеви нарушения в детската градина.

Доколкото зная, все повече ОДЗ също разширяват екипите си с психолог и/или логопед. Дано стане масово, за да могат всички малчугани да се възползват от уменията на тези специалисти.

А как се подхожда при работата с родителите? Най-вероятно е индивидуално спрямо случаят, но дават ли им се на тях "домашни" от страна на педагога? Или да бъдат насърчавани към определени неща, например да водят детето по-често навън или да намалят екранното време на детето?

Да, по-големите детски градини, които разполагат с бюджет, го правят. Но в малките населени места не е така за съжаление.

Що се касае до родителите работата е различна, когато говорим за групова комуникация и за индивидуална работа.

Винаги, ние учителите, поощряваме родителите да се включват в детския свят. :)
Дават се задачки на децата да донесат природни материали (което е свързано с разходка в гората или в парка), да прочетат заедно вкъщи някоя книжка, по която след това вкъщи се подготвят ситуации. Да подготвят различни табла, картини за изложба по определени теми, заедно със своите родители.

При индивидуална работа с дете, което е на логопедична или общообразователна подкрепа се дават "домашни" задачки за съвместно изпълнение. А екранното време за децата до три години трябва да е сведено до 15 минути седмично, според мен. И това винаги съветваме родителите. Като пораснат може до 20 минути на ден (никога вечер). Екраните влияят на качеството на съня на децата. При деца, които не говорят или имат трудности с речта, забраняваме напълно електронните устройства. И се надяваме родителите да следват нашите препоръки! :)

А освен ситуациите, чрез които децата се учат, остава ли време и за свободни игри? Какво включва материалната база на едно детско заведение откъм играчки и следват ли се някакви правила при тях, като например ротация на играчките?

Да, задължително е децата да имат време за свободни игри, защото играта е водещата дейност в живота на децата в предучилищна възраст. Чрез игра децата опознават света, а конкретно свободните игри развиват въображението, мисленето, речта на децата. 

В детската градина е добре да има кътове за игра, които дават поле за изява на децата при свободните игри. Кът с детска кухня с посуда, маси, столчета; кът дом - с бебета, кукли, колички за кукли, ютии; кът магазин - с плодове, зеленчуци и други "стоки" за покупко-продажба; кът паркинг - с различни видове превозни средства - коли, камиони, полицейска кола, пожарна кола, самолети, кораби...

Задължително е да има конструктори, мозайки и пъзели, подходящи за различните възрасти. При по-големите и образователни игри с букви за четене и с цифри за смятане. Ротация на играчките ние правим, но по наши си причини. Това не е подчинено на някакви правила.

Освен че гледате да има различни типове играчки, следвате ли някакви други правила при избора на такива? Например да са дървени, да не са прекалено шумни или може би цената им е определящ фактор?

Да, следим да са предимно дървени играчките, да са от естествени материали. Но те са и по-трайни и излизат по-изгодно.

Може да прозвуча леко пристрастно, но определено се съгласявам в това твърдение :)

Като за финал на нашия разговор, какво искаш да споделиш с родителите, които ще прочетат горните редове?

Бих им напомнила две неща, които всички знаем, но сякаш пропускаме от време на време. Играйте с Вашите деца, те порастват твърде бързо. А играта е в основата на тяхното развитие. Общувайте и говорете с тях сега, защото утре идва много бързо и те вече ще имат нужда от друга комуникация.

Вслушвайте се в съветите на специалистите, работещи с Вашите деца. (В повечето случаи) те знаят повече от Вас. Изпълнявайте техните съвети, защото всеки един учител наистина много обича децата и много иска Вашето дете да се развива добре!

Благодаря за тези думи и че се съгласи да споделиш частица от твоя опит в това интервю.

Благодаря и аз. С удоволствие ще се възползваме и от вашите играчки.

Снежана Казакова е основател и управител на частна детска ясла и градина „Чебурашка“ в град Варна. По професия тя е детски учител и психолог. Последвайте частна детска ясла и градина „Чебурашка“ във Фейсбук.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Развитие

Развитие

Зад кулисите на детската градина: интервю с педагога Снежана Казакова от ЧДГ „Чебурашка“

Зад кулисите на детската градина: интервю с педагога Снежана Казакова от ЧДГ „Че

Играйте с Вашите деца, те порастват твърде бързо. А играта е в основата на тяхното развитие. Общувайте и говорете с тях сега, защото утре идва много бързо и те вече ще имат нужда от друга ком Играйте с Вашите деца, те порастват твърде бързо. А играта е в основата на тяхното развитие. Общувайте и говорете с тях сега, защото утре идва много бързо и те вече ще имат нужда от друга ком 2023-01-31T15:26:44+02:00 Зад кулисите на детската градина: интервю с педагога Снежана Казакова от ЧДГ „Чебурашка“

<p><b>Здравей, Снежи. Благодаря ти, че се съгласи да участваш в поредицата от интервюта със специалисти, които работят с деца. Представи себе си и работата си с няколко изречения.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Здравейте. Казвам се Снежана Казакова. По образование съм детски учител и детски психолог. Директор съм на ЧДГ &bdquo;Чебурашка&ldquo; в град Варна,&nbsp; която развива своята дейност вече 13-та година. С помощта на моите колеги съм разработила авторска програма за ранно детско развитие, с цел преодоляване на трудното и късно проговаряне при децата. Мисията на нашата ДГ е чрез много забавления и игри да създаваме знания и умения. На това е подчинена и моята работа като детски учител - много игри, много забавления, водят до трайни знания и умения.</span></p> <p><b>Може ли да разкажеш какво представлява работата на един детски учител и педагог? "Много игри и много забавления, които водят до трайни знания и умения" - това е същината, но как става подготовката за това?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Чрез преживяването, чрез радостта от играта,чрез участие в дейности, в които децата са главните действащи лица, а учителят само насочва мисълта. Съществува държавен образователен стандарт, който предвижда базови знания и умения, които децата на всяка една възраст е добре да усвоят. Изхождайки от тези стандарти, на които е подчинена образователната система, се разработват "уроците" за децата. Уроците в детската градина се наричат ситуации. Учителите подготвят ситуации по БЕЛ, математика, околен свят, музика, физическо възпитание и други.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">В ДГ се изучават различни теми. И ето, тази седмица ние изучаваме темата за видовете превозни средства. Подготвят се ролеви игри. Децата изработват самолети, кораби, коли от кашони, в които могат да влязат. Научават стихотворения и римушки по темата, броят и сравняват по вид, големина и количества превозни средства (играчки).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">И най-веселата част е когато децата участват в ролеви игри - управляват самолет или кораб. Движат се в игрови автобус, обличат подходящи костюми, измислят дестинации за пътешествия. За всяка една тема се подбират песни, които децата танцуват и пеят. А музиката е най-любима на децата! За всяка възрастова група се поставят различни задачи, които да надграждат вече наученото.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Работата на учителя е свързана с много, много предварителна подготовка. Всичко се подготвя предварително и когато се представи на децата, за тях остава играта. Винаги се търси преживяването и личното изпробване, опитване, защото личният опит е този, който ни учи най-добре.</span></p> <p><b>Еха! Чак ми се прииска да се върна в детската градина. :)</b><b><br /></b><b>А подготовката за тези "уроци" колко често се извършва? Ежеседмично, ежемесечно или на други интервали? И има ли разлики в подготовката спрямо различните възрасти. Например за най-малките да се правят програми по-често, защото те тепърва развиват нови и нови умения?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Дааа, всеки който вижда тази веселата страна иска да се върне на градина! :)</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Подготовката във всяко едно учебно заведение предполагам е различна. По принцип всеки учител има свободата сам да определя начина, по който ще осъществи образователните задачи.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">При нас организираме едно голямо годишно обучение всеки септември за предстояща учебна година, в което поставяме големите цели. След това всяка седмица, учителите разполагат с един ден за подготвяне на идеи и материали за предстоящата седмица, а всеки следобед (когато децата заспят) се подготвят детайлите. Тоест, подготовката е ежедневен процес, наравно с образователния.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">И да, всяка възрастова група има свои особености. Разбира се колкото са по-големи децата, толкова повече задачи следва да изпълнят. Децата в предучилищните групи, отново чрез игри, научават буквите, започват постепенно да четат. При тях усилено се развива и фината моторика, свързана с писането.</span></p> <p><b>В работата на един педагог намира ли място и подкрепата от други специалисти? Предполагам логопед или детски психолог, каквато ти също си, но има ли и други? Защо е добре в детските заведения да работят и такива специалисти и как те допринасят за образователния процес?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Смятам, че е задължително. И логопед и психолог са абсолютно задължителни за комплексното детско обгрижване в градината. И успехът от тяхната обща работа е налице, именно когато работят в екип, в детското заведение. Децата в днешно време често проговарят по-късно, което се обуславя от различни причини. А всъщност речта е тази, която ни отличава от другите живи същества. И речта е тази, чрез която едно дете се развива. Съответно липсата на реч води до застой в развитието на децата. Затова е от изключителна важност с децата, освен учителите (които са безспорните водещи за образованието им), процесът на обучение да е подкрепен от детски психолог и логопед.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Всяко дете е със собствен темп на развитие, но трябва да се следи да е налице съответното развитие. Психологът и логопедът би трябвало да подпомагат ежедневно работата на детските учители.</span></p> <p><b>Тези специалисти участват ли в разработването на ситуациите? Или по-скоро работят индивидуално с определени деца?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Отново смятам, че всяко учебно заведение само разработва своя план на работа. Не навсякъде в общинските детски заведения имат тези специалисти на щат. Което е голям пропуск.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Моето виждане е, че тези специалисти трябва да са част от ежедневието на децата.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">При нас психологът взема участие в работата на всички групи - наблюдава, провежда ситуации и при необходимост осъществява индивидуални срещи с децата и с родителите.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">В нашата детска градина имаме един логопед, който работи само в яслата и един за групите на детска градина. Този в яслата е постоянно с децата, участва в общите дейности на групата, подпомага развитието на речта на децата, защото в тази възраст те са много податливи към прогрес. Ако се хванат навреме леките изоставения в речта, има възможност бързо и лесно да се преодолеят. Това е много чувствителен момент в развитието на децата и родителите често изпускат признаците на проблем в проговарянето, имено защото децата са още малки, говорят още бебешки, родителите нямат информация или база за сравнение и не забелязват изоставането. Тук на помощ идва логопедът в групата. :)</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Вторият логопед прави веднъж седмично групови занятия с всички групи поотделно и работи индивидуално с децата с речеви нарушения в детската градина.</span></p> <p><b>Доколкото зная, все повече ОДЗ също разширяват екипите си с психолог и/или логопед. Дано стане масово, за да могат всички малчугани да се възползват от уменията на тези специалисти.</b></p> <p><b>А как се подхожда при работата с родителите? Най-вероятно е индивидуално спрямо случаят, но дават ли им се на тях "домашни" от страна на педагога? Или да бъдат насърчавани към определени неща, например да водят детето по-често навън или да намалят екранното време на детето?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Да, по-големите детски градини, които разполагат с бюджет, го правят. Но в малките населени места не е така за съжаление.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Що се касае до родителите работата е различна, когато говорим за групова комуникация и за индивидуална работа.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Винаги, ние учителите, поощряваме родителите да се включват в детския свят. :) </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Дават се задачки на децата да донесат природни материали (което е свързано с разходка в гората или в парка), да прочетат заедно вкъщи някоя книжка, по която след това вкъщи се подготвят ситуации. Да подготвят различни табла, картини за изложба по определени теми, заедно със своите родители.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">При индивидуална работа с дете, което е на логопедична или общообразователна подкрепа се дават "домашни" задачки за съвместно изпълнение. А екранното време за децата до три години трябва да е сведено до 15 минути седмично, според мен. И това винаги съветваме родителите. Като пораснат може до 20 минути на ден (никога вечер). Екраните влияят на качеството на съня на децата. При деца, които не говорят или имат трудности с речта, забраняваме напълно електронните устройства. И се надяваме родителите да следват нашите препоръки! :)</span></p> <p><b>А освен ситуациите, чрез които децата се учат, остава ли време и за свободни игри? Какво включва материалната база на едно детско заведение откъм играчки и следват ли се някакви правила при тях, като например ротация на играчките?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Да, задължително е децата да имат време за свободни игри, защото играта е водещата дейност в живота на децата в предучилищна възраст. Чрез игра децата опознават света, а конкретно свободните игри развиват въображението, мисленето, речта на децата.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">В детската градина е добре да има кътове за игра, които дават поле за изява на децата при свободните игри. Кът с </span><a href="https://funsmarttoy.com/category/v-kuhnyata"><span style="font-weight: 400;">детска кухня</span></a><span style="font-weight: 400;"> с посуда, маси, столчета; кът дом - с бебета, кукли, колички за кукли, ютии; кът магазин - с плодове, зеленчуци и други "стоки" за покупко-продажба; кът паркинг - с различни видове превозни средства - коли, камиони, полицейска кола, пожарна кола, самолети, кораби...</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Задължително е да има </span><a href="https://funsmarttoy.com/category/darveni-konstruktori"><span style="font-weight: 400;">конструктори</span></a><span style="font-weight: 400;">, мозайки и </span><a href="https://funsmarttoy.com/category/darveni-konstruktori"><span style="font-weight: 400;">пъзели</span></a><span style="font-weight: 400;">, подходящи за различните възрасти. При по-големите и образователни игри с букви за четене и с цифри за смятане. Ротация на играчките ние правим, но по наши си причини. Това не е подчинено на някакви правила.</span></p> <p><b>Освен че гледате да има различни типове играчки, следвате ли някакви други правила при избора на такива? Например да са дървени, да не са прекалено шумни или може би цената им е определящ фактор?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Да, следим да са предимно </span><a href="https://funsmarttoy.com/category/darveni-igrachki-za-deca"><span style="font-weight: 400;">дървени играчките</span></a><span style="font-weight: 400;">, да са от естествени материали. Но те са и по-трайни и излизат по-изгодно.</span></p> <p><b>Може да прозвуча леко пристрастно, но определено се съгласявам в това твърдение :)</b></p> <p><b>Като за финал на нашия разговор, какво искаш да споделиш с родителите, които ще прочетат горните редове?</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Бих им напомнила две неща, които всички знаем, но сякаш пропускаме от време на време. Играйте с Вашите деца, те порастват твърде бързо. А играта е в основата на тяхното развитие. Общувайте и говорете с тях сега, защото утре идва много бързо и те вече ще имат нужда от друга комуникация.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Вслушвайте се в съветите на специалистите, работещи с Вашите деца. (В повечето случаи) те знаят повече от Вас. Изпълнявайте техните съвети, защото всеки един учител наистина много обича децата и много иска Вашето дете да се развива добре!</span></p> <p><b>Благодаря за тези думи и че се съгласи да споделиш частица от твоя опит в това интервю.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Благодаря и аз. С удоволствие ще се възползваме и от вашите играчки.</span></p> <p><b>Снежана Казакова е основател и управител на </b><a href="https://cheburashka-varna.eu/"><b>частна детска ясла и градина &bdquo;Чебурашка&ldquo;</b></a><b> в град Варна. По професия тя е детски учител и психолог. Последвайте частна детска ясла и градина </b><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100058599196575"><b>&bdquo;Чебурашка&ldquo; във Фейсбук</b></a><b>.</b></p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки